อัลบั้มภาพ

ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครองรูปภาพ : 122

ประชุมผู้ปกครอง วันที่ มิถุนายน 2557

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:19:34

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

ประเมินภายใน

ประเมินภายในรูปภาพ : 94

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:20:28

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปรับพื้นฐานก่อนเปิดเรียน

นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปรับพื้นฐานก่อนเปิดเรียนรูปภาพ : 115

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:21:52

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษารูปภาพ : 9

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:23:42

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

รูปวันทำบุญโรงเรียน+ปฐมนิเทศ+วันเปิดเทอม

รูปวันทำบุญโรงเรียน+ปฐมนิเทศ+วันเปิดเทอมรูปภาพ : 125

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:24:47

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

แสดงความยินดีกับ อบจ.พะเยา

แสดงความยินดีกับ อบจ.พะเยารูปภาพ : 4

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:26:22

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

วันบิ๊กคลีนนิ่งที่อ.บางเลน

วันบิ๊กคลีนนิ่งที่อ.บางเลนรูปภาพ : 41

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:29:24

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

วันไหว้ครู+ประชุมกรรมการกองทุนการศึกษา

วันไหว้ครู+ประชุมกรรมการกองทุนการศึกษารูปภาพ : 590

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:30:27

โดย : sornchei เปิดชม : 3 ครั้ง

วันพระคณะพรธรรมทูต อ.บางเลน จ.นครปฐม สายที่ 2 มา รร.บว

วันพระคณะพรธรรมทูต อ.บางเลน จ.นครปฐม สายที่ 2 มา รร.บวรูปภาพ : 40

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:35:55

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลกรูปภาพ : 17

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:38:08

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

วันต่อต้านสิ่งเสพติด

วันต่อต้านสิ่งเสพติดรูปภาพ : 31

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:39:21

โดย : sornchei เปิดชม : 0 ครั้ง

วันเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี

วันเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารีรูปภาพ : 73

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:40:19

โดย : sornchei เปิดชม : 0 ครั้ง

ลูกเสือ ม.2 เข้าค่าย

ลูกเสือ ม.2 เข้าค่ายรูปภาพ : 298

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:41:28

โดย : sornchei เปิดชม : 0 ครั้ง

ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนักเรียน

ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนักเรียนรูปภาพ : 59

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:43:35

โดย : sornchei เปิดชม : 0 ครั้ง

ร่วมงานวันเกิดคณช่อฟ้า

ร่วมงานวันเกิดคณช่อฟ้ารูปภาพ : 10

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:44:31

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

นายอำเภอมาพูดคุยกับ นร.หน้าแถวตอนเช้า

นายอำเภอมาพูดคุยกับ นร.หน้าแถวตอนเช้ารูปภาพ : 16

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:44:57

โดย : sornchei เปิดชม : 0 ครั้ง

รูปประชุมผู้ปกครองปี กศ.57 ที่ยังไม่มารอบแรก

รูปประชุมผู้ปกครองปี กศ.57 ที่ยังไม่มารอบแรกรูปภาพ : 14

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:45:52

โดย : sornchei เปิดชม : 0 ครั้ง

วิทยากรสอนนวดของครูอารีย์

วิทยากรสอนนวดของครูอารีย์รูปภาพ : 20

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:46:38

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

แห่เทียนพรรษา

แห่เทียนพรรษารูปภาพ : 97

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:47:18

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

ประเมิน รร

ประเมิน รรรูปภาพ : 49

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:49:23

โดย : sornchei เปิดชม : 2 ครั้ง

อบรมใบขับขี่ ขนส่งกำแพงแสน

อบรมใบขับขี่ ขนส่งกำแพงแสนรูปภาพ : 127

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:50:24

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

คืนความสุขให้ชาวนา

คืนความสุขให้ชาวนารูปภาพ : 64

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:51:48

โดย : sornchei เปิดชม : 0 ครั้ง

วันเทศมหาชาติ

วันเทศมหาชาติรูปภาพ : 115

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:52:47

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

คณะกรรมการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์)

คณะกรรมการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์)รูปภาพ : 117

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:53:53

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

วันส่งเสริมความรู้อาหารปลอดภัย-ครูบุหงา

วันส่งเสริมความรู้อาหารปลอดภัย-ครูบุหงารูปภาพ : 83

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:54:52

โดย : sornchei เปิดชม : 0 ครั้ง

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่รูปภาพ : 95

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:55:47

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

งานบวชเณรวันแม่

งานบวชเณรวันแม่รูปภาพ : 609

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  08:57:10

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

พระมาสอน นร.บว

พระมาสอน นร.บวรูปภาพ : 34

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:01:09

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุงรูปภาพ : 236

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:02:06

โดย : sornchei เปิดชม : 0 ครั้ง

ต้อนรับคณะครูจากจังหวัดพัทลุงมาดูงาน

ต้อนรับคณะครูจากจังหวัดพัทลุงมาดูงานรูปภาพ : 27

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:04:16

โดย : sornchei เปิดชม : 0 ครั้ง

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติวสอบโอเน็ต

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติวสอบโอเน็ตรูปภาพ : 52

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:05:34

โดย : sornchei เปิดชม : 0 ครั้ง

อบรมโรงเรียนสีขาว

อบรมโรงเรียนสีขาวรูปภาพ : 77

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:06:27

โดย : sornchei เปิดชม : 0 ครั้ง

อบรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่

อบรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่รูปภาพ : 42

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:07:24

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่ดรีมเวิลด์

นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่ดรีมเวิลด์รูปภาพ : 110

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:08:44

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

วันงานเกษียณครูอมรา

วันงานเกษียณครูอมรารูปภาพ : 826

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:09:58

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

นายอำเภอพบนักเรียน

นายอำเภอพบนักเรียนรูปภาพ : 23

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:16:59

โดย : sornchei เปิดชม : 0 ครั้ง

กรรมการนักเรียน

กรรมการนักเรียนรูปภาพ : 37

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:17:45

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

ครู บุหงา

ครู บุหงารูปภาพ : 14

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:19:18

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

โครงการตรจสอบคุณภาพน้ำ

โครงการตรจสอบคุณภาพน้ำรูปภาพ : 35

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:19:50

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

โครงการโรงเรียนสีขาว

โครงการโรงเรียนสีขาวรูปภาพ : 119

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:20:26

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รูปภาพ : 106

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:21:27

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

ติดตามตรวจสอบประเมินภายใน

ติดตามตรวจสอบประเมินภายในรูปภาพ : 121

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:24:24

โดย : sornchei เปิดชม : 2 ครั้ง

ติดตามและประเมิลโรงเรียนปลอดบุหรี่

ติดตามและประเมิลโรงเรียนปลอดบุหรี่รูปภาพ : 46

ติดตามและประเมิลโรงเรียนปลอด บุหรี่ 7 ก ค 57

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:27:16

โดย : sornchei เปิดชม : 0 ครั้ง

บ ว 18

บ ว 18รูปภาพ : 87

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:28:30

โดย : sornchei เปิดชม : 0 ครั้ง

เปิดกองลูกเสือโรงเรียน

เปิดกองลูกเสือโรงเรียนรูปภาพ : 32

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:32:31

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

ลูกเสือ ม 2 เข้าค่าย

ลูกเสือ ม 2 เข้าค่ายรูปภาพ : 640

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:34:09

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

วงโยต้อนรับอธิปบดีเกษตร

วงโยต้อนรับอธิปบดีเกษตรรูปภาพ : 17

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:38:52

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

วันภาษาไทย เทศมหาชาติ

วันภาษาไทย เทศมหาชาติรูปภาพ : 104

29 ก. ค 2557

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:39:40

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

ลูกเสือสวนสนาม

ลูกเสือสวนสนามรูปภาพ : 104

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:42:03

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

แห่เทียน

แห่เทียนรูปภาพ : 69

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:42:59

โดย : sornchei เปิดชม : 2 ครั้ง

ไหว้ครู

ไหว้ครูรูปภาพ : 101

ตั้งแต่เมื่อ : 1 มกราคม 2010  09:44:14

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

ค้นหา

 • 10 อัลบั้มล่าสุด
 • ติวสอบธรรมศึกษา

  เมื่อ 2017-11-08 10:52:50 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน

  กีฬาสี 2560

  เมื่อ 2017-11-08 08:43:52 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน

  พิธีถวายดอกไม้จันทร์

  เมื่อ 2017-11-07 15:50:48 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนตุลาคม

  รูปหมู่ ม.3 และ ม. 6 2560

  เมื่อ 2010-01-08 07:05:06 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนตุลาคม

  อบรมเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น

  เมื่อ 2010-01-05 10:59:12 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 1 / ภาพกิจกรรมเดือนมิถุนายน

  อบรมพอเพียงนักเรียนแกนนำ

  เมื่อ 2010-01-05 09:24:50 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 1 / ภาพกิจกรรมเดือนเมษายน

  สืบสานประเภณีไทย

  เมื่อ 2010-01-05 09:15:07 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 1 / ภาพกิจกรรมเดือนเมษายน

  ซ้อมป้องกันภัย

  เมื่อ 2010-01-05 08:47:43 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2559 / ภาคเรียนที่ 2

  ปิดกล่องชอล์คกีฬาครู มัธยม 6 ต.ค 60

  เมื่อ 2010-01-04 10:42:41 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนตุลาคม

  ถวายอาลัย 10 ต.ค 60

  เมื่อ 2010-01-04 10:34:42 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนตุลาคม