อัลบั้มภาพ

open House 23 ก.พ 60

open House 23 ก.พ 60รูปภาพ : 295

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:56:56

โดย : sornchei เปิดชม : 6 ครั้ง

กิจกรรมรวมพลังจงรักภักดี

กิจกรรมรวมพลังจงรักภักดีรูปภาพ : 135

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:58:18

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

ค่ายธรรมวัดสระกระเทียม

ค่ายธรรมวัดสระกระเทียมรูปภาพ : 322

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:18:45

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

โครงการค่ายทักษะการอ่าน และการคิดสู่ชีวิตที่ก้าวไกล

โครงการค่ายทักษะการอ่าน และการคิดสู่ชีวิตที่ก้าวไกลรูปภาพ : 328

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:19:59

โดย : sornchei เปิดชม : 5 ครั้ง

โครงการเรือนเพราะชำร่วมใจเทดไท้องค์ราชัน

โครงการเรือนเพราะชำร่วมใจเทดไท้องค์ราชันรูปภาพ : 74

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:21:46

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

โครงการส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษาและองค์กรเครือข่าย

โครงการส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษาและองค์กรเครือข่ายรูปภาพ : 53

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:22:45

โดย : sornchei เปิดชม : 3 ครั้ง

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสำหรับแกนนำเยาชน

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสำหรับแกนนำเยาชนรูปภาพ : 269

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:23:18

โดย : sornchei เปิดชม : 3 ครั้ง

จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ

จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อรูปภาพ : 115

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:24:27

โดย : sornchei เปิดชม : 7 ครั้ง

ซ้อมแปรอักษร ๙

ซ้อมแปรอักษร ๙รูปภาพ : 675

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:25:21

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

แปรอักษรเลข ๙

แปรอักษรเลข ๙รูปภาพ : 352

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:29:34

โดย : sornchei เปิดชม : 2 ครั้ง

ซ้อมสถานการอุบัติเหตุร่วมกับกู้ชีพ บางเลน

ซ้อมสถานการอุบัติเหตุร่วมกับกู้ชีพ บางเลนรูปภาพ : 207

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:31:28

โดย : sornchei เปิดชม : 7 ครั้ง

ต้อนรับ ผอ. ดร.วรรณี ภิรมย์คำ

ต้อนรับ ผอ. ดร.วรรณี ภิรมย์คำรูปภาพ : 142

ยินดีต้อนรับ ผอ. ดร.วรรณี ภิรมย์คำ

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:32:51

โดย : sornchei เปิดชม : 12 ครั้ง

ติวสอบธรรมศึกษา ปี 2559

ติวสอบธรรมศึกษา ปี 2559รูปภาพ : 187

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:34:03

โดย : sornchei เปิดชม : 3 ครั้ง

บำเพ็ญกุศล สตมวาร 100 วัน

บำเพ็ญกุศล สตมวาร 100 วันรูปภาพ : 38

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:37:34

โดย : sornchei เปิดชม : 7 ครั้ง

แบบสอบถามในสถานศึกษาของโครงการจังหวัดปลอดบุรี่

แบบสอบถามในสถานศึกษาของโครงการจังหวัดปลอดบุรี่รูปภาพ : 21

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:39:13

โดย : sornchei เปิดชม : 2 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559รูปภาพ : 236

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:40:14

โดย : sornchei เปิดชม : 17 ครั้ง

โภชนาโรงอาหาร

โภชนาโรงอาหารรูปภาพ : 16

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:41:47

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

ร่วมฟังพระสวดอภิธรรม องค์พระปฐม

ร่วมฟังพระสวดอภิธรรม องค์พระปฐมรูปภาพ : 69

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:42:22

โดย : sornchei เปิดชม : 6 ครั้ง

ร่วมพิธีฟังพระสวดวัดเก่า

ร่วมพิธีฟังพระสวดวัดเก่ารูปภาพ : 93

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:43:35

โดย : sornchei เปิดชม : 0 ครั้ง

รับเกียรติบัตรห้องเรียนสะอาด

รับเกียรติบัตรห้องเรียนสะอาดรูปภาพ : 11

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:44:18

โดย : sornchei เปิดชม : 0 ครั้ง

รูปสอบธรรมะศึกษา

รูปสอบธรรมะศึกษารูปภาพ : 284

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:45:01

โดย : sornchei เปิดชม : 0 ครั้ง

รูปหมุ่ห้อง ปีการศึกษา 2559

รูปหมุ่ห้อง ปีการศึกษา 2559รูปภาพ : 16

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:46:20

โดย : sornchei เปิดชม : 2 ครั้ง

ศึกษาดูงานใน จ.กาญจนบุรี 24-25 ก.พ 60

ศึกษาดูงานใน จ.กาญจนบุรี 24-25 ก.พ 60รูปภาพ : 494

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:46:59

โดย : sornchei เปิดชม : 6 ครั้ง

ส่ง ผอ. วิวัฒ ชูศรีจันทร์

ส่ง ผอ. วิวัฒ ชูศรีจันทร์รูปภาพ : 116

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:48:49

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559รูปภาพ : 53

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:50:07

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

อบรมร้องเพลง

อบรมร้องเพลงรูปภาพ : 107

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:50:57

โดย : sornchei เปิดชม : 0 ครั้ง

อบรมสเต็มศึกษา

อบรมสเต็มศึกษารูปภาพ : 51

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:52:13

โดย : sornchei เปิดชม : 5 ครั้ง

อบรมสวนพฤกษศาสตร์

อบรมสวนพฤกษศาสตร์รูปภาพ : 132

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:53:06

โดย : sornchei เปิดชม : 5 ครั้ง

อบรมหมากล้อมก่อนแข่ง

อบรมหมากล้อมก่อนแข่งรูปภาพ : 156

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:54:10

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่รูปภาพ : 220

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  09:55:24

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

นักเรียนทำบุญ ในโครงการทำบุญทุกวันพระ

นักเรียนทำบุญ ในโครงการทำบุญทุกวันพระรูปภาพ : 288

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  10:06:03

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

ซ้อมป้องกันภัย

ซ้อมป้องกันภัยรูปภาพ : 679

ตั้งแต่เมื่อ : 5 มกราคม 2010  08:47:43

โดย : sornchei เปิดชม : 50 ครั้ง

ค้นหา

 • 10 อัลบั้มล่าสุด
 • ติวสอบธรรมศึกษา

  เมื่อ 2017-11-08 10:52:50 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน

  กีฬาสี 2560

  เมื่อ 2017-11-08 08:43:52 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน

  พิธีถวายดอกไม้จันทร์

  เมื่อ 2017-11-07 15:50:48 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนตุลาคม

  รูปหมู่ ม.3 และ ม. 6 2560

  เมื่อ 2010-01-08 07:05:06 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนตุลาคม

  อบรมเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น

  เมื่อ 2010-01-05 10:59:12 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 1 / ภาพกิจกรรมเดือนมิถุนายน

  อบรมพอเพียงนักเรียนแกนนำ

  เมื่อ 2010-01-05 09:24:50 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 1 / ภาพกิจกรรมเดือนเมษายน

  สืบสานประเภณีไทย

  เมื่อ 2010-01-05 09:15:07 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 1 / ภาพกิจกรรมเดือนเมษายน

  ซ้อมป้องกันภัย

  เมื่อ 2010-01-05 08:47:43 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2559 / ภาคเรียนที่ 2

  ปิดกล่องชอล์คกีฬาครู มัธยม 6 ต.ค 60

  เมื่อ 2010-01-04 10:42:41 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนตุลาคม

  ถวายอาลัย 10 ต.ค 60

  เมื่อ 2010-01-04 10:34:42 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนตุลาคม