อัลบั้มภาพ

openhouse วันต่อต้านยาเสพติด

openhouse วันต่อต้านยาเสพติดรูปภาพ : 90

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  07:31:24

โดย : sornchei เปิดชม : 51 ครั้ง

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่รูปภาพ : 2190

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  07:32:27

โดย : sornchei เปิดชม : 58 ครั้ง

กีฬาเครือข่าย 1 ก.ย 2559

กีฬาเครือข่าย 1 ก.ย 2559รูปภาพ : 465

กีฬาเครือข่าย 1 ก.ย59

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  07:42:23

โดย : sornchei เปิดชม : 302 ครั้ง

เกษียรอายุราชการ อ ถาวร

เกษียรอายุราชการ อ ถาวรรูปภาพ : 225

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  07:50:30

โดย : sornchei เปิดชม : 16 ครั้ง

เข้าค่ายลูกเสือ ม ๒

เข้าค่ายลูกเสือ ม ๒รูปภาพ : 119

ลูกเสือ ม.2 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนการบิน กำแพงแสน

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  07:52:30

โดย : sornchei เปิดชม : 44 ครั้ง

โครงการพลังงานสัญจร

โครงการพลังงานสัญจรรูปภาพ : 288

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  07:56:21

โดย : sornchei เปิดชม : 12 ครั้ง

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์รูปภาพ : 179

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  07:58:39

โดย : sornchei เปิดชม : 53 ครั้ง

ฉีดวัคซีน โดย โรงพยาบาลบางเลน

ฉีดวัคซีน โดย โรงพยาบาลบางเลนรูปภาพ : 75

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  07:59:51

โดย : sornchei เปิดชม : 11 ครั้ง

ซ้อมสวนสนามลูกเสือ

ซ้อมสวนสนามลูกเสือรูปภาพ : 46

ลูกเสือ ซ้อมสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:00:54

โดย : sornchei เปิดชม : 15 ครั้ง

ทำบุญทุกวันพระ

ทำบุญทุกวันพระรูปภาพ : 84

โครงการทำบุญทุกวันพระ

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:01:44

โดย : sornchei เปิดชม : 14 ครั้ง

ทำบุญโรงเรียนและปฐมนิเทศ

ทำบุญโรงเรียนและปฐมนิเทศรูปภาพ : 218

ทำบุญโรงเรียนและปฐมนิเทศ ก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:02:38

โดย : sornchei เปิดชม : 46 ครั้ง

ทำลิปบิ้นดำ

ทำลิปบิ้นดำรูปภาพ : 53

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:03:49

โดย : sornchei เปิดชม : 15 ครั้ง

ปฎิบัติงานพระธรรมทูตสายบางเลนประจำปี 59

ปฎิบัติงานพระธรรมทูตสายบางเลนประจำปี 59รูปภาพ : 98

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:04:22

โดย : sornchei เปิดชม : 11 ครั้ง

ปฐมนิเทศ ม.1,ม.4 2559

ปฐมนิเทศ ม.1,ม.4 2559รูปภาพ : 79

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:05:19

โดย : sornchei เปิดชม : 14 ครั้ง

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2559รูปภาพ : 91

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:06:28

โดย : sornchei เปิดชม : 20 ครั้ง

กีฬาปิดกล่องชอล์คครูมัธยมศึกษา นครปฐม

กีฬาปิดกล่องชอล์คครูมัธยมศึกษา นครปฐมรูปภาพ : 331

กีฬาปิดกล่องชอล์คครูมัธยมศึกษา นครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:07:47

โดย : sornchei เปิดชม : 13 ครั้ง

ผอ เขต มาเยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการประเมิน รร สีขาว

ผอ เขต มาเยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการประเมิน รร สีขาวรูปภาพ : 11

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:09:17

โดย : sornchei เปิดชม : 7 ครั้ง

พิธีเฉลิมพระเกียรติ์ ๗๐ ปี พระราชีนี

พิธีเฉลิมพระเกียรติ์ ๗๐ ปี พระราชีนีรูปภาพ : 187

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:09:48

โดย : sornchei เปิดชม : 16 ครั้ง

พิธีถวายพระพรพระบรมโอสาธิราช

พิธีถวายพระพรพระบรมโอสาธิราชรูปภาพ : 58

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:11:08

โดย : sornchei เปิดชม : 14 ครั้ง

มอบรางวัลความสะอาดห้องเรียน

มอบรางวัลความสะอาดห้องเรียนรูปภาพ : 29

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:12:08

โดย : sornchei เปิดชม : 9 ครั้ง

มุทิตาจิต อ ถาวร

มุทิตาจิต อ ถาวรรูปภาพ : 327

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:12:41

โดย : sornchei เปิดชม : 102 ครั้ง

ร่วมกับเทศบาลอบลมต้านภัยยาเสพติด

ร่วมกับเทศบาลอบลมต้านภัยยาเสพติดรูปภาพ : 36

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:19:11

โดย : sornchei เปิดชม : 86 ครั้ง

รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว

รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวรูปภาพ : 162

โรงเรียนบางเลนวิทยา รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:37:50

โดย : sornchei เปิดชม : 71 ครั้ง

กกต. จังหวัด ให้ความรู้เรื่องการลงประชามติ

กกต. จังหวัด ให้ความรู้เรื่องการลงประชามติรูปภาพ : 67

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:39:19

โดย : sornchei เปิดชม : 2 ครั้ง

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียนรูปภาพ : 29

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:40:23

โดย : sornchei เปิดชม : 33 ครั้ง

ลงนามถวายอาลัย ร. 9 ณ หอประชุม

ลงนามถวายอาลัย ร. 9 ณ หอประชุมรูปภาพ : 65

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:41:12

โดย : sornchei เปิดชม : 75 ครั้ง

ลูกเสือต้านยาเสพติด

ลูกเสือต้านยาเสพติดรูปภาพ : 53

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:41:47

โดย : sornchei เปิดชม : 2 ครั้ง

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน 59

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน 59รูปภาพ : 106

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:42:56

โดย : sornchei เปิดชม : 18 ครั้ง

เศษฐกิจพอเพียง

เศษฐกิจพอเพียงรูปภาพ : 170

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:43:58

โดย : sornchei เปิดชม : 10 ครั้ง

พิธีสวนสนามลูกเสือ ปี 2559

พิธีสวนสนามลูกเสือ ปี 2559รูปภาพ : 126

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:45:09

โดย : sornchei เปิดชม : 18 ครั้ง

การหาเสียงเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียน

การหาเสียงเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียนรูปภาพ : 14

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:45:57

โดย : sornchei เปิดชม : 13 ครั้ง

แห่เทียนพรรษา 15 ก ค 59

แห่เทียนพรรษา 15 ก ค 59รูปภาพ : 414

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:47:44

โดย : sornchei เปิดชม : 66 ครั้ง

กิจกรรมไหว้ครู 2559

กิจกรรมไหว้ครู 2559รูปภาพ : 383

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:50:12

โดย : sornchei เปิดชม : 4 ครั้ง

อบรม อพม.

อบรม อพม.รูปภาพ : 22

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:52:19

โดย : sornchei เปิดชม : 0 ครั้ง

อบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 2559

อบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 2559รูปภาพ : 88

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:53:01

โดย : sornchei เปิดชม : 8 ครั้ง

อบรมนักเรียนแกนนำ สพม.

อบรมนักเรียนแกนนำ สพม.รูปภาพ : 44

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:53:53

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

อบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว

อบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาวรูปภาพ : 95

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:54:33

โดย : sornchei เปิดชม : 6 ครั้ง

อบรมสถานศึกษาสีขาว

อบรมสถานศึกษาสีขาวรูปภาพ : 71

ตั้งแต่เมื่อ : 3 มกราคม 2010  08:55:33

โดย : sornchei เปิดชม : 1 ครั้ง

ค้นหา

 • 10 อัลบั้มล่าสุด
 • ติวสอบธรรมศึกษา

  เมื่อ 2017-11-08 10:52:50 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน

  กีฬาสี 2560

  เมื่อ 2017-11-08 08:43:52 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน

  พิธีถวายดอกไม้จันทร์

  เมื่อ 2017-11-07 15:50:48 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนตุลาคม

  รูปหมู่ ม.3 และ ม. 6 2560

  เมื่อ 2010-01-08 07:05:06 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนตุลาคม

  อบรมเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น

  เมื่อ 2010-01-05 10:59:12 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 1 / ภาพกิจกรรมเดือนมิถุนายน

  อบรมพอเพียงนักเรียนแกนนำ

  เมื่อ 2010-01-05 09:24:50 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 1 / ภาพกิจกรรมเดือนเมษายน

  สืบสานประเภณีไทย

  เมื่อ 2010-01-05 09:15:07 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 1 / ภาพกิจกรรมเดือนเมษายน

  ซ้อมป้องกันภัย

  เมื่อ 2010-01-05 08:47:43 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2559 / ภาคเรียนที่ 2

  ปิดกล่องชอล์คกีฬาครู มัธยม 6 ต.ค 60

  เมื่อ 2010-01-04 10:42:41 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนตุลาคม

  ถวายอาลัย 10 ต.ค 60

  เมื่อ 2010-01-04 10:34:42 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนตุลาคม