คลังรูปภาพ

ติวสอบธรรมศึกษา

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2017  10:52:50 เปิดชม : 6

กีฬาสี 2560

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2017  08:43:52 เปิดชม : 220

พิธีถวายดอกไม้จันทร์

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2017  15:50:48 เปิดชม : 2

รูปหมู่ ม.3 และ ม. 6 2560

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 8 มกราคม 2010  07:05:06 เปิดชม : 7

อบรมเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 5 มกราคม 2010  10:59:12 เปิดชม : 44

อบรมพอเพียงนักเรียนแกนนำ

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 5 มกราคม 2010  09:24:50 เปิดชม : 14

สืบสานประเภณีไทย

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 5 มกราคม 2010  09:15:07 เปิดชม : 6

ซ้อมป้องกันภัย

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 5 มกราคม 2010  08:47:43 เปิดชม : 50

ปิดกล่องชอล์คกีฬาครู มัธยม 6 ต.ค 60

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  10:42:41 เปิดชม : 67

ถวายอาลัย 10 ต.ค 60

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  10:34:42 เปิดชม : 53

อบรมคอมพิวเตอร์

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  10:21:42 เปิดชม : 28

ประกวดห้องสะอาด

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  10:20:49 เปิดชม : 44

นิทรรศการ Thailand STEM

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  10:18:59 เปิดชม : 13

100 ปีธงชาติไทย

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  10:16:47 เปิดชม : 2

ค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 2560

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  08:23:05 เปิดชม : 115

สามเณรบิณฑบาตร ตลาดบางเลน

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  08:20:36 เปิดชม : 90

บรรพชาสามเณร

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  07:35:55 เปิดชม : 48

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  07:34:49 เปิดชม : 53

มหกรรมวิชาการ โรงเรียนกาญจนาภิเษก(พระตำหนักสวนกุหลาบ)

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  07:21:40 เปิดชม : 48

งานเลือกตัั้งประธานนักเรียน

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  07:19:12 เปิดชม : 47

เทศบาลบางเลนอบรมให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  07:16:22 เปิดชม : 67

กิจกรรมแห่เทียน 7 กรกฎาคม 2560

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  07:14:07 เปิดชม : 78

สำนักงานยุติธรรมอบรมให้ความรู้กับนักเรียน

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  07:12:50 เปิดชม : 52

ละครวันสุนทรภู่

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  07:11:04 เปิดชม : 45

เข้ารับประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  07:07:42 เปิดชม : 52

ประเมินสถานศึกษาสีขาว 2560

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  07:05:26 เปิดชม : 18

เตรียมงานเฉลิมพระเกียรติ ร.10

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  07:03:56 เปิดชม : 20

ติดตาม รร ปลอดบุหรี่

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  07:02:13 เปิดชม : 26

ตรวจฟันนักเรียน

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  07:00:18 เปิดชม : 71

คณะกรรมนักเรียน 60

โดย : sornchei ตั้งแต่เมื่อ : 4 มกราคม 2010  06:59:14 เปิดชม : 25

ค้นหา

 • 10 อัลบั้มล่าสุด
 • ติวสอบธรรมศึกษา

  เมื่อ 2017-11-08 10:52:50 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน

  กีฬาสี 2560

  เมื่อ 2017-11-08 08:43:52 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน

  พิธีถวายดอกไม้จันทร์

  เมื่อ 2017-11-07 15:50:48 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนตุลาคม

  รูปหมู่ ม.3 และ ม. 6 2560

  เมื่อ 2010-01-08 07:05:06 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนตุลาคม

  อบรมเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น

  เมื่อ 2010-01-05 10:59:12 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 1 / ภาพกิจกรรมเดือนมิถุนายน

  อบรมพอเพียงนักเรียนแกนนำ

  เมื่อ 2010-01-05 09:24:50 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 1 / ภาพกิจกรรมเดือนเมษายน

  สืบสานประเภณีไทย

  เมื่อ 2010-01-05 09:15:07 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 1 / ภาพกิจกรรมเดือนเมษายน

  ซ้อมป้องกันภัย

  เมื่อ 2010-01-05 08:47:43 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2559 / ภาคเรียนที่ 2

  ปิดกล่องชอล์คกีฬาครู มัธยม 6 ต.ค 60

  เมื่อ 2010-01-04 10:42:41 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนตุลาคม

  ถวายอาลัย 10 ต.ค 60

  เมื่อ 2010-01-04 10:34:42 | โดย sornchei

  หัวข้อ : ปีการศึกษา 2560 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาพกิจกรรมเดือนตุลาคม